Waar kun je driftduiken?

In de Oosterschelde kun je prima driftduiken. De stroomsnelheid is eigenlijk nergens onverantwoord hoog.

Je moet wel wat meer zorgen voor veiligheid. Je kunt naar een visnet stromen, je kunt van de kant afdrijven, je weet immers niet precies van te voren waar de stroom je heen voert.

Het kan gebeuren, dat buddypaar 1 de ene kant uit stroomt, buddypaar twee de andere kant en buddypaar 3 juist blijft hangen.

volgboeien maken driftduiken veiliger.

Beveiliging in de vorm van een boot is aanbevolen.

Je kunt ook kijken bij downloaden, je vindt daar uitgewerkte voorbeelden.