Waar kun je driftduiken?

In de Oosterschelde kun je prima driftduiken. De stroomsnelheid is daar eigenlijk nergens onverantwoord hoog.

Je moet wel wat meer zorgen voor veiligheid. Als driftduiker kun je naar een visnet stromen of je kunt van de kant afdrijven. Je weet immers niet precies van te voren waar de stroom je heen voert.

Beveiliging in de vorm van een boot is daarom aanbevolen. Vooraf met de boot het te duiken traject verkennen, geeft informatie over het wel of niet aanwezig zijn van visnetten.

Eenmaal onderwater heb je als duiker veel meer rust. Je weet dat je altijd weer opgehaald wordt. Omdat een boot kan komen op plaatsen waar een auto niet kan komen, kun je op duikplaatsen komen waar bijna niemand duikt.

Meestal gaan de driftduikers allemaal dezelfde kant uit.
Het kan gebeuren, dat buddypaar één de voorspelde kant uit stroomt en buddypaar twee voor een piertje rondjes blijft draaien.

Omdat van te voren niet bekend is, waar de driftduikers naar toe gaan stromen, is herkenbaarheid van de duikers boven water wel prettig. Dan kan de schipper eenvoudig zien waar de driftduikers zijn.

Driftduiken over een veld met anemonen

Wanneer je wil weten hoe de stroomsnelheid en de stroomrichting is, dan kun je het best kijken bij downloaden. Je vindt daar uitgewerkte voorbeelden van plekken in de Oosterschelde, waar je kunt driftduiken.

Volgende pagina